LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Stanisława Rybińska

VIDEO

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Tomasz Kowalczyk

VIDEO

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Janina Kalinowska

VIDEO

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Sabina Kędziera

VIDEO

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Józef Mołodecki

VIDEO

KULTURA W SIECI

Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.
LEKCJE
ŻYWEJ HISTORII
Image

Lekcja

ŻYWEJ HISTORII

Spotkanie z seniorem, świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, które miały wpływ na jego życie. Istotą spotkania nie jest nauka o ważnych wydarzeniach historycznych w ogólnym znaczeniu, a skupienie się na losach jednostki w ciekawej, niejednokrotnie tragicznej sytuacji z historii świata.

Wersje video