"MIELI POPARZONE RĘCE I GŁOWY. TO BYŁO STRASZNE"

Stanisława Rybińska

VIDEO

"...NO I REWIZJA. JEDEN WYCIĄGNĄŁ PISTOLET"

Tomasz Kowalczyk

VIDEO

"...JUŻ SIĘ ZACZYNAŁO NA MNIE PALIĆ UBRANKO"

Janina Kalinowska

VIDEO

"DO WAGONU BYDLĘCEGO WIEZIONO FURMANKĄ MOJĄ BABCIĘ"

Barbara Szleszyńska-Malec

VIDEO

"WOJNA TO PIEKŁO NA ZIEMI"

Sabina Kędziera

VIDEO

"DOSTAWALIŚMY 20 DKG CHLEBA, CZŁOWIEK SKUBAŁ, PŁAKAŁ..."

Józef Mołodecki

VIDEO

"SZŁAM KIEDYŚ Z MAMĄ, PARTYZANTOM NIOSŁYŚMY JEŚĆ..."

Kazimiera Jamroz

VIDEO

"WOZEM KONNYM WRACALIŚMY DO DOMU..."

Franciszek Duda

VIDEO

KULTURA W SIECI

Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.
LEKCJE
ŻYWEJ HISTORII
Image

Lekcja

ŻYWEJ HISTORII

Spotkanie z seniorem, świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, które miały wpływ na jego życie. Istotą spotkania nie jest nauka o ważnych wydarzeniach historycznych w ogólnym znaczeniu, a skupienie się na losach jednostki w ciekawej, niejednokrotnie tragicznej sytuacji z historii świata.