LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Stanisława Rybińska

VIDEO

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Tomasz Kowalczyk

VIDEO

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Janina Kalinowska

VIDEO

LEKCJE ŻYWEJ HISTORII

Sabina Kędziera

VIDEO

KULTURA W SIECI

Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.
LEKCJE
ŻYWEJ HISTORII
Image

Lekcja

ŻYWEJ HISTORII

Spotkanie z seniorem, świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, które miały wpływ na jego życie. Istotą spotkania nie jest nauka o ważnych wydarzeniach historycznych w ogólnym znaczeniu, a skupienie się na losach jednostki w ciekawej, niejednokrotnie tragicznej sytuacji z historii świata.

Wersje video