'Chodź opowiem ci historię - Życie za drutami'
Wywiady z ofiarami Drugiej Wojny Światowej
'Chodź opowiem ci historię - Opowieści z lasu'
Wywiady z uczestnikami polskiego ruchu oporu okresu II wojny światowej
'Chodź opowiem ci historię - Szept Zesłańców'
Wywiady z Sybirakami