FRANCISZEK DUDA urodził się 10 lutego 1944 roku w miejscowości Laa an der thaya w Austrii, gdzie rodzice przebywali na przymusowych robotach. Znaleźli się tam w wyniku pacyfikacji rodzinnej wsi, Górecka Kościelnego, w czerwcu 1943 roku (matka Pana Franciszka była w drugim miesiącu ciąży).

Pan Franciszek doskonale zna dzieje swojej rodziny. Mimo że nie był naocznym świadkiem wielu wojennych wydarzeń (był w łonie matki, później tylko niemowlęciem) używa zaimka MY – utożsamiając się z rodziną i faktami.

Przed wojną rodzina Dudów związana była z Ordynacją Zamojską. Dziadek Pana Franciszka był stolarzem w ordynacji, a babcia gospodynią u księdza. Powodziło im się bardzo dobrze. Ich syn, Józef (ojciec Pana Franciszka), został gajowym w lasach ordynackich. W 1927 roku się ożenił. Z tego związku była czwórka dzieci, które rodziły się w latach: 1932, 1936, 1938 i 1941. Pan Franciszek był piąty.

We wrześniu 1939 roku ojciec Pana Franciszka brał udział w kampanii wrześniowej. Walczył pod Iłżą. Tam dostał się do niewoli z której uciekł. Do Górecka wrócił w październiku. Kiedy w okolicy utworzone zostały oddziały partyzanckie – wstąpił do Armii Krajowej.

W czerwcu 1943 roku wieś została spacyfikowana i cała rodzina – rodzice i czwórka dzieci – dostała się do niewoli. Zostali przewiezieni najpierw do Brzezin, później do Krasnobrodu i Zwierzyńca. Przebywali 2 tygodnie w obozie przejściowym w Zamościu. Z Zamościa trafili do Lublina, a następnie do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie cudem uniknęli śmierci.

Z Lublina, bydlęcymi wagonami, zostali przewiezieni do Austrii, do Wiednia. Tam trafili do „przyzwoitego Niemca”, który był właścicielem młyna w miejscowości Laa an. Zimą 1944 roku urodził się Pan Franciszek. Tam przebywali do wiosny 1945 roku.

Dokładnie 20 kwietnia obcokrajowców pracujących we młynie naziści zabrali do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. I tam rodzina cudem uniknęła zagłady... Obóz wyzwolili Rosjanie i Amerykanie.

Dudowie wrócili z Mauthausen do Laa an, do młyna. Właściciel młyna Gunter Hoffman proponował im, żeby zostali, ale postanowili wrócić do Polski. Dostali od wojska furmankę, dwa konie i takim transportem, po prawie 2 miesiącach bardzo niebezpiecznej podróży, wrócili do Górecka...

FAKTY HISTORYCZNE ZWIĄZANE Z BIOGRAFIĄ

1. Ordynacja to niepodzielny majątek, dziedziczony przez najstarszego potomka z rodu.

2. Ordynacja Zamojska – jedna z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczypospolitej, założona przez Jana Sariusza Zamoyskiego, a zatwierdzona ustawą sejmową z dnia 8 lipca 1589, została zlikwidowana po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej. Ostatnim ordynatem (u którego pracował dziadek Pana Franciszka) był Jan Zamoyski. Podczas kampanii wrześniowej ordynat był dowódcą szwadronu walczącego pod Iłżą.

3. Górecko Kościelne – wieś na Roztoczu. We wrześniu 1939 roku trwały tutaj ciężkie walki między wojskami polskimi a oddziałami niemieckimi. W czerwcu 1943 roku wieś została wysiedlona i Niemcy sprowadzili tutaj ludność ukraińską. Jednakże ci w obawie przed polskimi partyzantami wyjechali po kilku dniach. Dwie kolejne pacyfikacje też były nieudane.

4. Niemieckie obozy przesiedleńcze w Zwierzyńcu i Zamościu – były to początkowo obozy przejściowe dla robotników przymusowych, następnie obozy przesiedleńcze dla pacyfikowanej i wysiedlanej ludności Zamojszczyzny i Dzieci Zamojszczyzny.

5. KL Majdanek – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944. Zginęło tam prawie 80 tys. ludzi różnej narodowości.

6. KL Mauthausen – niemiecki nazistowski obóz został założony w sierpniu 1938 roku w pobliżu największego austriackiego kamieniołomu granitu (Wiener Graben) w miejscowości Mauthausen. Służył za miejsce izolacji i kaźni przede wszystkim niemieckich i austriackich socjalistów, komunistów, homoseksualistów oraz polskiej inteligencji. Był to pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny utworzony poza granicami III Rzeszy.