Lekcja żywej historii - spotkanie z seniorem, świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, które miały wpływ na jego życie. Istotą spotkania nie jest nauka o ważnych wydarzeniach historycznych w ogólnym znaczeniu, a skupienie się na losach jednostki w ciekawej, niejednokrotnie tragicznej sytuacji z historii świata.
Typowa struktura prac nad lekcją żywej historii wygląda następująco:
- Przygotowanie biogramu seniora
- Opracowanie pytań do seniora na podstawie biogramu
- Logistyczne przygotowanie spotkania
- Spotkanie z seniorem
- Opracowanie zebranego materiału
- Upowszechnienie rezultatów prac

Co to jest lekcja żywej historii?