Stowarzyszenie

HEureka Generator

Stowarzyszenie "HEureka Generator" zostało założone w listopadzie 2016 roku przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych. Członkowie organizacji to profesjonalni koordynatorzy projektów lokalnych i międzynarodowych, trenerzy edukacji pozaformalnej i młode osoby, które w przeszłości uczestniczyły w wielu projektach na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Łączy nas chęć bycia aktywnym i działania na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli.
2. Promowanie i upowszechnianie edukacji pozaformalnej.
3. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz młodzieży.
4. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją społeczną.
5. Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:
1. Organizację i prowadzenie lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych spotkań, szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych zwiększających aktywność społeczną obywateli.
2. Organizację międzynarodowych spotkań młodzieży, prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej.
3. Tworzenie nowych narzędzi i metod edukacji pozaformalnej.
4. Tworzenie i dystrybucja materiałów i publikacji dotyczących aktywności społecznej, edukacji pozaformalnej oraz problemów młodzieży i grup marginalizowanych.
5. Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu Prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji młodzieży oraz problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

Mail: heurekagenerator@gmail.pl
www: heurekagenerator.pl
FB Fanpage/HEurekaGenerator
Youtube channel: HEureka Generator
IG: heurekagenerator